• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

LESMETHODES

Voor spelling gebruiken we de lesmethode 'STAAL'
Voor het rekenen gebruiken we de lesmethode 'alles telt'


Voor engels gebruiken we de digitale lesmethode 'take it easy'
Voor het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing 
gebruiken we de methode ‘Trefwoord’

Ook wordt er in alle groepen Kanjertraining gegeven. 
Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming.


 

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl