• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

Het aanmelden van nieuwe leerlingen gaat als volgt: 

U neemt contact op met onze directeur. Hij maakt een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en om de school te bekijken. Door middel van een inschrijfformulier – dit krijgt u van ons – geeft u uw kind dan officieel op. 

Voordat uw kind op school komt, kan het een paar ochtenden meedraaien in de groep. Drie weken van te voren neemt de leerkracht uit de betreffende groep contact met u op. Zodra uw kind vier jaar is geworden, kan het naar school.

Kinderen die in de vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, worden pas in het nieuwe schooljaar toegelaten. Reden is de grootte van de kleutergroepen, de drukte op dat moment en het feit dat de kleutergroepen na de vakantie weer heel anders zijn samengesteld. Wel mogen deze kinderen voor de vakantie twee ochtenden komen kennismaken. Met de betrokken ouders wordt dit altijd tijdens het intakegesprek besproken. De Wet Primair Onderwijs meldt in artikel 39 lid 1: “om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt”. Dit betekent, dat kinderen die na de zomervakantie bijna vier jaar zijn, niet eerder kunnen worden toegelaten dan de dag na hun 4e verjaardag.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl