• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Het aanmelden van nieuwe leerlingen gaat als volgt: 

4-jarigen
Leerlingen zijn vanaf de dag na hun 4e verjaardag welkom op school. Ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden, kunnen op elk moment in het schooljaar een afspraak maken met de directie van de school. Zij ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op de school, waar u alle gewenste informatie krijgt.
Na de aanmelding wordt uw kind ingeschreven op de school. De ouders/verzorgers worden gevraagd enkele gegevens te verstrekken middels het invullen van een inschrijfformulier. Nieuwe kleuters mogen vooraf meedraaien in de groep en kunnen zo alvast wennen.

Zij-instromers
Kinderen die van een andere school willen instromen, zijn ook van harte welkom. Zij kunnen voor de definitieve plaatsing een aantal dagdelen meedraaien ter kennismaking in de nieuwe groep. Ouders/verzorgers kunnen ook hiervoor op ieder moment gedurende het schooljaar contact opnemen met de directie van de school.

Om een afspraak te maken kunt u ons mailen of bellen op het nummer: 0515-232424

In beide bovenstaande gevallen hanteren wij de toelatingsprocedure zoals die is vastgesteld door de BMS, opdat wij kunnen voldoen aan de zorgplicht van elke leerling.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl