• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

DE ST.MARTINUSSCHOOL IS EEN KANJERSCHOOL. IN ALLE KLASSEN WORDT WEKELIJKS KANJERTRAINING GEGEVEN.

Wat is Kanjertraining?

Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming. Deze methode is ontstaan vanuit de vraag van ouders. Ouders gaven aan vaak goed met de leerkracht van hun kind over het leren te kunnen praten (goed in rekenen, taal wat minder enz.) maar het werd vaak al iets moeilijker als het over het sociale ging. Hoe zit mijn kind in zijn/haar vel? Hoe hanteert hij/zij zich in een groep? Welke rol heeft mijn kind daarin? Hoe gaat de school om met pestgedrag?


Kanjertraining manifesteert zich op diverse terreinen.


1. Pesten

Als een school te maken krijgt met pestgedrag binnen een klas wordt de pester daar vaak op aangesproken. Hij of zij krijgt straf en dient ermee op te houden. Een gesprek met ouders volgt wellicht ook nog, maar te vaak blijft het hierbij. Kanjertraining gaat verder.

Wat is de rol van de pester? Waarom doet hij/zij dit? Hoe kunnen we dit kind leren om dit op een positieve manier op te lossen en zijn/haar gedrag zelf te willen veranderen?

Maar we kijken ook naar de rol van "het slachtoffer"? Hoe hanteert dit kind zich een groep? Hoe zorgen we als school ervoor dat dit kind meer zelfvertrouwen krijgt? Meer voor zichzelf gaat opkomen? Hoe krijgen we dit kind meer uit zijn schulp?

Tenslotte kijken we naar de rol van elk kind in de groep. Keek jij toe, deed je ook mee of greep je in? Wat kan jouw aandeel hierin zijn? Hoe kun jij meewerken aan een positieve sfeer in de groep?


2. De eigen ik

We kijken gericht naar het kind en hoe deze zich hanteert in een groep. Hebben we hier met een dominant kind te maken die op een negatieve manier de baas wil spelen? Of is dit kind veel te verlegen en willen we proberen meer zelfvertrouwen te kweken? Of heeft het kind de neiging tot meelopen omdat hij bang is om tegen de leiders in te gaan?

Kanjertraining werkt ernaar toe dat kinderen op een positieve manier in een groep aanwezig durven te zijn. Kanjerkinderen zijn zelfverzekerd, zijn positief, zijn open en te vertrouwen en voelen zich veilig.


Doelen

Met de Kanjertraining bereikt u de volgende doelen:
• De leerkracht/leidinggevende wordt gerespecteerd.
• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
• Leerlingen durven zichzelf te zijn.
• Leerlingen voelen zich veilig.
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.


Petten                                              

Kanjertraining werkt vanuit vier petten. Dit maakt het voor de leerlingen heel concreet en duidelijk hoe een kind zich gedraagt. Ook krijgen ze hiermee handvaten om elkaar op negatief gedrag aan te spreken.

Zwarte pet: De zwarte pet of de vlerk. Deze kinderen hebben de neiging dominant binnen een groep aanwezig te zijn. Het zijn de leiders en vaak de aanstichters van negatief gedrag. Willen hun zin hebben en hebben graag de macht.

Rode pet: De rode pet of de aapjes. Deze kinderen volgen de zwarte petten, hebben de neiging om dit gedrag na te doen. Lachen problemen vaak weg in plaats van ze te benoemen. Deze kinderen komen vaak vrolijk over, hebben veel lawaai.

Gele pet: De gele pet of de konijntjes. Deze kinderen zijn verlegen, teruggetrokken. Voelen zich onzeker en denken dat alles wel aan hemzelf ligt. Zijn vaak het slachtoffer van de zwarte en rode petten. Durven niet voor zichzelf op te komen en uiten zich moeilijk.

Witte pet: De witte pet of de tijger (de kanjer). Deze kinderen zijn positief en zelfverzekerd. Uiten dit niet in negatief gedrag. Komen voor andere kinderen op en kunnen hun gevoelens goed verwoorden.

Betekent dit dat een kind niet zichzelf mag zijn? 

Nee, maar we werken toe naar petten met een wit randje.

Zwarte petten met een wit randje zijn kinderen die goed de leiding kunnen nemen, dingen opzetten en ervoor gaan. We stimuleren ze niet in de valkuilen van een zwarte pet te vallen.

Rode petten met een wit randje zijn heel gezellige kinderen. Valt altijd een lolletje mee te hebben en fleuren een groep op met hun vrolijkheid.

Gele petten met een wit randje zijn goede luisteraars en staan voor andere klaar. Willen altijd helpen.

U zult de kinderen vaak over deze petten horen. Kinderen gaan elkaar uiteindelijk ook op het gedrag aanspreken (Hey doe je rode pet eens af!).


Kanjerafspraken

Zichtbaar in de klassen hangen de Kanjerafspraken waar we ons altijd aan houden (niet alleen tijdens de Kanjerlessen).

1. Wij vertrouwen elkaar
2. Niemand speelt de baas
3. Niemand lacht uit
4. Niemand doet zielig
5. Wij helpen elkaar


Praktijk

Kanjertraining kan op 2 manieren gevolgd worden. Buiten school bieden diverse Kanjerinstituten Kanjertraining aan waar u met uw kind naartoe kan. Bij deze lessen kunt u ook aanwezig zijn. Maar steeds meer scholen bieden het als een vast programma aan (zoals ook de Martinusschool) tijdens het gehele schooljaar. Dit gebeurt onder schooltijd met de eigen leerkracht (dit schept een gevoel van vertrouwen als de eigen leerkracht aanwezig is). Het voordeel hiervan is dat alle kinderen hiermee in aanraking komen en niet alleen de kinderen die de training buiten school volgen.


Elke week werken we gericht aan een Kanjerles.
De les begint vaak met een verhaal waarin iets helemaal mis gaat. Samen bespreken we dit. Door middel van rollenspellen spelen we diverse situaties uit die kinderen in de praktijk veel tegenkomen. Uiteindelijk bedenken kinderen zelf hoe je moeilijke situaties op een Kanjermanier oplost. Dit is dan ook meteen de afspraak van die week. (Bijvoorbeeld: je mag niet meespelen met twee andere kinderen, er wordt geroddeld en eigenlijk vind je dit erg vervelend, iemand pakt je stoel af enz).

We sluiten de lessen af met een vertrouwenspel waarin we op een speelse manier aan de groepssfeer werken.

Op de volgende website vindt u een leuk filmpje van een Kanjerles: de moeite waard!
Heeft u nog vragen? Loop gerust eens bij Juf Marja naar binnen. We hebben een informatief boek op school die Kanjertraining helemaal uitlegt, speciaal voor ouders geschreven. 

Komt u die gerust eens lenen! Of neem een kijkje op www.kanjertraining.nl
St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl