• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

DALTONONDERWIJS

Daltononderwijs

Wij zijn een Daltonschool.

In het daltononderwijs staan drie uitgangspunten centraal, namelijk het hanteren van:

A. Verantwoordelijkheid:
Keuzevrijheid voor de kinderen waarbij de leerkracht een deel van de verantwoordelijkheid bij de kinderen legt. We willen kinderen stimuleren zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces te worden.

B. Zelfstandigheid:
We nodigen de kinderen uit om zelf oplossingen te zoeken, zelf problemen op te lossen en zelf opdrachten uit te voeren. Ze maken een eigen planning voor hun taken en proberen elkaar te helpen.

C. Samenwerken:
Om sociale redenen (kinderen leren goed met elkaar om te gaan) en om de reden dat samen leren vaak betere resultaten geeft. Kinderen kunnen elkaar heel goed uitleggen.
Bij alle leer- en vormingsgebieden, de vakken, houden we rekening met deze uitgangspunten. Als we een nieuwe methode aanschaffen, de manier waarop we deze methodes gebruiken en ook de manier van lesgeven, stemmen we af op de daltonuitgangspunten.

In de praktijk betekent dit echter meer. Het bepaalt ook hoe we de uitgangspunten met de kinderen in de groepen gestalte geven. 


Wat kenmerkt ons als daltonschool? 

A. Verantwoordelijkheid
De kinderen bepalen binnen de takentijd zelf wanneer welke taak wordt gedaan.
Ze maken zelf een eigen planning die ze prettig vinden. De leerkrachten geven bij de dagplanning (zichtbaar op het bord) aan wanneer er instructiemomenten plaats vinden. Kinderen die dit niet nodig hebben mogen dit aan zich voorbij laten gaan. Uiteraard houdt de leerkracht dit goed in de gaten.
We hebben in de afgelopen jaren hier veel voordelen in gezien. Leerlingen worden zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en zijn gemotiveerder om hun taken te maken. De leerkracht houdt hierdoor meer tijd over voor het begeleiden van kinderen die dit nodig hebben.

B. Zelfstandigheid
Veel praktische zaken zoals: materialen halen, toiletbezoek, kopiëren en huishoudelijke taken mogen de kinderen zelf, zonder vragen regelen. Het plannen van de taken wordt zodanig met de kinderen doorgesproken dat ze dit na een tijdje zelf kunnen. Als het kan, kijken de kinderen het werk ook zelf na. Hierbij horen de nodige afspraken.

C. Samenwerken
Wij geloven in de kracht van samenwerking. Vele onderzoeken hebben al aangetoond dat een kind het snelste leert als een ander kind het uitlegt. Het kind dat de leerstof uitlegt verwerkt de stof nog beter. Ook vergroot dit het werkplezier.
In de klas zitten de kinderen zoveel mogelijk in groepjes. Vanaf groep 5 mogen de kinderen meedenken met wie ze in een groepje zitten. Door de gehele school hebben we daarnaast werkplekken gecreëerd waar ze rustig met elkaar kunnen overleggen, zonder de instructies in het klaslokaal te verstoren.

Maar we geloven ook in het samenwerken tussen leerling en leerkracht. We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij hun leerproces. Vanaf groep 5 gaan de leerkrachten regelmatig met de kinderen in gesprek over hun leerprestaties en betrekken we de kinderen in het zoeken naar oplossingen en strategieën. Vanaf groep 6 worden de kinderen uitgenodigd bij het 10 minutengesprek (n.a.v. het rapport) aanwezig te zijn. 
De leerkrachten zijn in deze processen (bege)leidend (vooral bij de jongste groepen) en ondersteunend bezig. We stimuleren, helpen bij het plannen van de activiteiten en begeleiden de sociale vorming. We leren de kinderen eerst bij elkaar te vragen als ze er niet uit komen. 

We ondersteunen de eigen stijl van ieder kind. We houden rekening met ieders sterke en zwakke punten.

Uiteraard moet ook onze school voldoen aan de eisen die de wet aan goed onderwijs stelt. Ons minimumprogramma is zo samengesteld dat het voldoet aan de kerndoelen en aan de referentie niveaus.

Regels en normen worden samen met de kinderen opgesteld. Het gedrag van de leerlingen wordt begeleid in individuele gesprekken, groepsgesprekken en “oefeningen”. We kiezen waar mogelijk voor een positieve manier van corrigeren. De kanjertraining is hierbij het uitgangspunt.


Voor meer informatie over daltononderwijs verwijzen wij u naar: www.dalton.nl

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl