• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

OP ONZE SCHOOL LATEN WIJ DE KINDEREN SCHITTEREN

Rekening houdend met de ontwikkelingsverschillen, proberen we de individuele en sociale mogelijkheden van kinderen te stimuleren en te begeleiden, zodat zij beter toegerust zijn om een zinvolle plaats in de maatschappij te verwerven en aan de complexe moderne samenleving kunnen deelnemen.
We doen dit vanuit de normen en waarden welke ons door onze katholieke identiteit worden meegegeven.


Wij geven dit vorm door het Daltonconcept toe te passen en onze Katholiek identiteit op een eigentijdse wijze een plek in ons onderwijs te geven.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl